top of page

E-learning voor de landelijke traumaregistratie.

Met trots willen we jullie laten weten dat door het LNAZ, in samenwerking met de regio’s, een eerste e-learning is ontwikkeld. Vanuit het NAZL zijn Audrey Fiddelers en Lizette Nieste hier bij betrokken geweest.

In deze e-learning leggen we nieuwe medewerkers, die betrokken zijn bij de LTR, alles uit wat zij moeten weten omtrent de LTR zodat zij direct goed aan de slag kunnen gaan in hun nieuwe functie. Maar ook huidige medewerkers raden we aan om de e-learning te volgen zodat alle medewerkers over dezelfde basiskennis van de LTR beschikken. Op deze manier kan de datakwaliteit verbeterd worden.


In de e-learning wordt,  naast de achtergrond en het belang van de LTR, aan de hand van casuïstiek bepaalde zaken uitgelegd zoals bijvoorbeeld het coderen van letsels. Na elk hoofdstuk volgt een quiz en bij voldoende goede antwoorden kan een certificaat van deelname worden gedownload. 


In de e-learning is eveneens een directe toegang tot de Webinars en casuïstiek besprekingen die eerder hebben plaatsgevonden. Daarnaast kan men de rapporten van de landelijke traumaregistratie en enkele factsheets raadplegen.

 

De e-learning is te vinden middels de volgende link www.landelijketraumaregistratie.nl. Let wel, er dient een eigen account aangemaakt te worden maar het wijst zich bijna als vanzelf.

bottom of page