top of page

Implementatie van Landelijk Platform Zorgcoördinatie

In 2022 zijn we in de regio Limburg gestart met de implementatie van LPZ, het landelijk platform zorg coördinatie. LPZ maakt de beschikbare bedden in de ziekenhuizen real time inzichtelijk. Gezien de druk op de geboortezorg en de vraag vanuit de verloskundigen is er voor gekozen het geboortezorg dashboard met voorrang te implementeren en te gaan gebruiken in onze regio. 

Vanaf december tonen alle Limburgse ziekenhuizen de beschikbare bedden op de afdelingen verloskunde en neonatologie. Een groot deel van de verloskundigen heeft al inzicht in de gegevens. We zijn heel blij dat de regio zo gemotiveerd aan de slag is gegaan met LPZ! 
Om de totale capaciteit inzichtelijk te maken wordt de verloskunde stop in LPZ opgenomen. Hiermee hebben naast de eerstelijns verloskundigen ook de zorgprofessionals in de ziekenhuizen inzicht in elkaars totale capaciteit. In eerste instantie stond de implementatie hiervan gepland voor 1 december, deze is echter verschoven naar 1 februari. Om iedereen voldoende te informeren is besloten om eerst 23 januari een webinar te organiseren voordat we overgaan op volledige communicatie via LPZ.

 

Via deze link kun je je inschrijven voor het webinar. Je ontvangt dan in januari een aanmeldlink van ons. Naast meer inhoudelijke informatie gaan we deze avond in op praktische tips voor het gebruik van LPZ. Tijdens  het webinar is het mogelijk om je vraag door te sturen, maar deze kun je ook eerder aan ons laten weten via LPZ: lpzlimburg@nazl.nl

bottom of page