top of page

OTO Limburg heeft een nieuwe Visie!

Vanaf oktober 2008 bereiden de Zorg (Witte) Ketens binnen de Veiligheidsregio’s Nederland zich voor op hun taak ten tijde van rampen en crises. Vele fases van ontwikkeling zijn hierbij doorlopen. Met respect voor de kennis en ervaring van de professionals uit de zorgorganisaties is vanuit NAZL/OTO-Limburg ervoor gekozen om vooral vraag gestuurd te werken. De zorginstellingen die deel nemen aan het OTO-programma hebben dit gewaardeerd en zo ook de afgelopen 13 jaar hun eigen ontwikkeling vorm gegeven onder het motto: Professionaliseren, Profileren en Positioneren.

Terugblik Kennisplatform Digitale Veiligheid, “de Kick off”.

31 oktober jl. heeft de kick off van het nieuwe Kennisplatform Digitale Veiligheid plaatsgevonden. Samen met de projectgroep hadden we een informatief programma samengesteld voor deze maandag na de herfstvakantie. 

KP digitale veiligheid 2.jpg

Platform Oefenleider

Na een periode van crisis heeft OTO afgelopen jaar weer stappen kunnen maken in de ontwikkeling van de opleiding oefenbegeleider en oefenleider. 

Uit een eerder kennisplatform oefenleiders is naar boven gekomen dat men in de regio onder andere behoefte heeft aan een eigen opleiding oefenleider en dat de huidige oefenleiders zich graag willen door ontwikkelen als trainer/coach.

bottom of page