top of page

Promotie Pishtiwan Kalmet

Op 6 oktober j.l. is Pishtiwan Kalmet, arts-onderzoeker bij het NAZL, gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht op een onderzoek naar permissive weight bearing, oftewel vroeg belasten van fracturen aan de onderste extremiteiten. Pishtiwan is inmiddels werkzaam als AIOS orthopedie in het Maxima Medisch centrum in Veldhoven.

Kun je kort vertellen waar jouw onderzoek over ging?

Het permissive weight bearing (PWB) protocol is ontworpen als nieuw protocol om de nabehandeling te optimaliseren van patiënten met een geopereerde fractuur van de onderste extremiteiten. De huidige richtlijnen bij dit soort fracturen zijn sinds 60 jaar ongewijzigd, namelijk onbelast mobiliseren gedurende 6-12 weken (restricted weight bearing; RWB). Bij aanvang van dit onderzoek waren er weinig tot geen studies die de huidige richtlijnen RWB onderbouwen. Daarnaast waren er weinig tot geen wetenschappelijke studies die PWB vergeleken met RWB. Derhalve was er meer wetenschappelijk onderzoek nodig om het PWB protocol te onderbouwen.

De doelstelling van dit proefschrift was om de dagelijkse activiteiten (ADL), kwaliteit van leven, pijn, postoperatieve complicaties en de kosten te vergelijken van het nieuwe PWB protocol met het huidige RWB protocol bij patiënten met een geopereerde fractuur van de onderste extremiteiten. 

DSC_1446.jpeg

Welke conclusies kun je trekken uit jouw onderzoek?

Patiënten die het PWB protocol gevolgd hebben konden de aangedane zijde veel sneller volledig belasten, met een betere ADL en kwaliteit van leven, dan de patiënten die het RWB protocol hebben gevolgd. Bovendien waren de totale kosten lager in de PWB groep. Tussen beide groepen waren geen significante verschillen gevonden in postoperatieve complicaties en pijn. Daarom kan het PWB protocol gezien worden als een veelbelovend nabehandelingsprotocol voor patiënten met een fractuur van de onderste extremiteiten. Het betwist het paradigma van het huidige RWB protocol, dat al 60 jaar ongewijzigd is en als gouden standaard wordt gezien. Het is echter noodzakelijk dat er een wijziging in mind-set optreedt van de chirurgen en revalidatieartsen in Nederland om het PWB toe te passen in de praktijk.

foto promotie Pishtiwan.jpg

Geef ons een kijkje in de dag van jouw promotie: Hoe heb jij deze dag ervaren/beleefd? 

Na een lange periode van onderzoek was het eindelijk zover! Het was een heel bijzondere dag, omringd met familie, vrienden en collega’s. Erg leuk om mee te maken. Met name de discussie vond ik wel erg spannend, maar dat ging uiteindelijk prima. Al met al was het een dag om nooit te vergeten.

Geef ons een kijkje in de dag van jouw promotie: Hoe heb jij deze dag ervaren/beleefd? 

Na een lange periode van onderzoek was het eindelijk zover! Het was een heel bijzondere dag, omringd met familie, vrienden en collega’s. Erg leuk om mee te maken. Met name de discussie vond ik wel erg spannend, maar dat ging uiteindelijk prima. Al met al was het een dag om nooit te vergeten.

Wat zijn je toekomstplannen?

In de toekomst wil ik graag mijn opleiding tot orthopedisch chirurg afronden. Daarnaast zou ik graag verdiepend onderzoek doen naar PWB per type fractuur. Het zou mooi zijn om het PWB protocol zowel nationaal als internationaal geïmplementeerd te krijgen en de richtlijnen die al zo lang bestaan aan te passen. Veel presenteren en kennis delen met collega’s hoort daar natuurlijk ook bij. 

Promovendus:
Pishtiwan Hassan Shaker, AIOS orthopedie, Maxima Medisch centrum, Veldhoven
Datum promotie: 6 oktober 2022 om 13u te Universiteit Maastricht

 

Promotor(es):

Prof. dr. Peter R. G. Brink

Prof. dr. Martijn Poeze

 

Co-promotor:

Dr. Henk A.M. Seelen

 

Proefschrift: (klik op de  titel voor het volledige document)

"Permissive weight bearing in trauma patients with peri- and intra-articular fractures of the lower extremities"

bottom of page