Newspaper_edited_edited.png
Newspaper_edited_edited.png
Newspaper_edited_edited.png
Newspaper_edited_edited.png

Antibiotica is geen snoepje!

Onnodig voorschrijven van antibiotica is een belangrijke risicofactor voor antibiotica resistentie. Hoewel we in Nederland al terughoudend zijn in ons voorschrijfgedrag kan het nog beter. Wilt u weten waar die verbetering te halen valt?

LINK ontwikkelt jaarlijks nieuwe, kant en klare, FTO’s over onder meer doelmatig voorschrijven van antibiotica, UWI's, maar ook bijvoorbeeld over antibiotica allergie registratie.

Wist u dat maar liefst 95% van de geregistreerde antibiotica allergieën geen echte allergie is? Na het volgen van dit FTO heeft u de kennis, maar ook de praktische handvaten om het aantal onterechte antibiotica allergie registraties in uw praktijk te reduceren. 

Neem liever een echt snoepje en schrijf samen nog gerichter voor!

snoepje.jpg

Ontwikkelplan 2022 voor oefenleiders OTO-Limburg 

Al lang voor de start van het NAZL Regionaal Programma Crisisbeheersing en OTO was er bij de ketenpartners de behoefte om zelf intern op de eigen locatie crisis- en rampenoefeningen te organiseren. Om aan deze behoefte van de ketenpartners tegemoet te komen is vanaf het begin van het OTO-programma steeds de mogelijkheid geboden om sleutelfunctionarissen op te leiden tot oefenleider. Dit heeft er mede toe geleid dat vele zorginstellingen al over goed opgeleide oefenleiders beschikken.

Bio Ware v2.00_02_55_00.Still023.jpg
Newspaper_edited_edited.png

Limburgse Traumazorg in beeld

Het landelijke Traumaregistratie bevat patiënten met traumatisch letsel die voor behandeling hiervan acuut worden opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast biedt het inzicht in de kenmerken van de patiënten en hun letsels, de gang van de patiënt door de keten en de uitkomst van de zorg. Door middel van de gegevens die zichtbaar zijn in het volledige artikel willen we u graag een indruk geven van de traumapatiënten in Limburg, die zowel in het traumacentrum als de regionale ziekenhuizen zijn opgenomen in 2020

Schermafbeelding 2021-11-04 om 10.05.26.png

Focusgroep Acute obstetrie

Sinds de zomerperiode ervaren wij onze regio ook krapte in de geboortezorg. Daarom is op maandagochtend een wekelijks regionaal afstemmingsmoment ingepland, waarin de geboortecentra, verloskundigen en kraamzorgorganisatie zijn vertegenwoordigd. Tijdens dit moment wordt bekeken wat de verwachtingen zijn voor de aankomende week.

Daarnaast is er een werkgroep gestart met als doel de zorgcontinuïteit te waarborgen. In dit overleg worden zaken zoals inzicht in capaciteit, taakherschikking en communicatie rondom opnamestops besproken.

 

Wil je meer weten over de krapte in de geboortezorg?

Neem dan contact op met Marieke van Deursen, stafadviseur Acute Zorg, marieke.van.deursen@nazl.nl