De apothekers nu ook aansluiten!  
 

Ook de (dienst)apothekers gaan deelnemen aan het ROAZ. Na een aantal besprekingen met alle dienstapotheken in Limburg laten zij zich vertegenwoordigen in het bestuurlijk ROAZ door Paulien van der Eerden, dienstapotheker oostelijk Zuid-Limburg.

Wist u dat... 
 

Risicobeheersing, Crisisbeheersing en OTO

Het landelijk beleidskader crisisbeheersing en OTO 3.0 in juni 2022 wordt opgeleverd!
 

Wij binnenkort op regelmatige basis nieuwsbrieven zullen verspreiden vanuit Limburg Zorgcoördinatie!
 

Bekijk hier de nieuwsbrief. Wilt u ook op de verzendlijst komen? Stuur dan een email naar info@nazl.nl

Wij 21 april een webinar genaamd
"Route du Poep" geven!

 

Wilt u meer informatie en/of deelnemen? Stuur dan een email naar link@nazl.nl